0 0

Nederland nog steeds het Beste Fietsland van de Wereld

De laatste jaren werd de positie van Nederland als beste fietsland van de wereld bedreigd door nieuwkomers als Denemarken, Zweden, en zelfs Frankrijk. Maar hoewel deze landen in korte tijd sterk waren gestegen in fietsvriendelijkheid, is het hen uiteindelijk toch niet gelukt Nederland van de troon te stoten.

Onderzoek

Uit nieuw onderzoek van het verhuisplatform ScanMovers blijkt dat Nederland nog steeds het beste fietsland is. Dit onderzoek vergeleek de fietsvriendelijkheid in 100 steden, verspreid over de hele wereld. ScanMovers keek onder andere naar de lengte van het fietspadennetwerk, het aantal fietsenwinkels, de prijs van een standaard fiets, politieke steun, de ‘buzz’ rond fietsen, het aantal ongelukken, en naar het percentage mensen dat een fiets gebruikt voor dagelijks vervoer.

Het onderzoek resulteerde in een ranglijst. Nederland was de duidelijke winnaar met maar liefst drie steden in de Top 10; Amsterdam pakte de eerste plaats, Utrecht de vijfde, 5, en Rotterdam eindigde op 7. Wat Nederland nog steeds zo sterk maakt is de hele structuur achter de fietspaden: de stallingen, de regelgeving, de duizenden centraal gelegen fietswinkels, en natuurlijk de eeuwenoude fietscultuur.

Huur een fiets in Amsterdam

Huur een fiets in Utrecht

Huur een fiets in Rotterdam

Structuur

Veel steden in het buitenland die plots besluiten dat zij ook fietsvriendelijk moeten zijn, kijken eigenlijk alleen maar naar fietspaden. Een stad als Kopenhagen bijvoorbeeld, heeft de afgelopen jaren tientallen kilometers pad bijgelegd, maar kijkt nog veel te weinig naar de algehele structuur.

In de Nederlandse steden lijkt die structuur juist ingebakken in de besluitvorming over fietsvriendelijkheid, en gaat het dus nooit over paden alleen, maar over fietsvriendelijkheid in de breedte. Goede voorbeelden daarvan zijn de aanleg van megafietsenstallingen bij treinstations, en het verbannen van scooters van de fietspaden, zoals Amsterdam kort geleden deed.

Huur een fiets in Kopenhagen

Deelfietssystemen 

Een punt van zorg voor de positie van Nederland is het gebrek aan deelfietsplannen, en het is daar ook duidelijk de politiek die te kort schiet, door alleen te kijken naar het ‘straatbeeld’ en niet naar de voordelen van deelfietsen. In Amsterdam beginnen nu weer voorzichtige experimenten, maar alle buitenlandse steden in de Top 10 zijn al veel verder dan Nederland met zowel overheid gestuurde deelfietssystemen als puur commerciële.

Overige resultaten

De tweede plaats in de Top 10 is voor Luxembourg City, een stad die met name hoog scoort door de hoge fietsveiligheid en de ruime beschikbaarheid van huur- en deelfietsen. Derde plek gaat naar Malmö in Zweden, met veel paden, fietswinkels, en een hoog dagelijks gebruik. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het gebruik in de koude Scandinavische wintermaanden drastisch omlaag gaat, iets dat in Nederland nauwelijks speelt.

Een verassing in de Top 10 is Nieuw Zeeland, met Auckland op 8 en Wellington op 9. In beide steden is sprake van een snelle uitbreiding van het aantal fietsbaden en sterke politieke steun. Maar ook daar is weer sprake van onvoldoende investeringen in de achterliggende structuur. Auckland bijvoorbeeld, heeft relatief weinig fietswinkels. Dan liggen die paden daar, maar waar koop je een fiets om erop te rijden..?

Huur een fiets in Malmö

Voorlopig zal Nederland dus nog wel de lijst blijven aanvoeren. Maar om die positie zeker te stellen zullen de Hollandse fietssteden met name moeten werken aan de fietsveiligheid en aan deelfietsplannen.

Spread the love
0 0